Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyše 20.000 testovacích otázok z 11 predmetov

V tejto časti si môžete prezerať testovacie otázky. Kliknutím na niektorý z predmetov v Zozname tém zobrazíte okruhy v danom predmete, prípadne môžete vyhľadávať v otázkach pomcoou formulára Vyhľadávanie otázok. Tie môžete filtrovať podľa ročníka alebo predmetu a okruhu.

Zoznam tém (počet otázok)
Téma Počet otázok
Afrika 75
Amerika 102
Antarktída 18
Austrália 21
Austrália a Oceánia 15
Ázia 80
Belgicko 12
Bulharsko 13
Cestovný ruch a životné prostredie 1
Cestovný ruch, služby a zahraničný obchod 12
Cestujeme a spoznávame našu Zem 74
Česko 71
Čloevek mení krajinu 3
Človek na Zemi 18
Človek na Zemi 54
Človek ovplyvňuje životné prostredie 3
Dánsko 17
Doprava 4
Doprava a životné prostredie 2
Ekoslovníček 23
Európa 123
Fínsko 16
Francúzsko 40
Fyzická geografia 84
Fyzickogeografické pomery 20
Geografia v praxi 24
Globálne problémy súčasného ľudstva 6
Grécko 17
Holandsko 35
Hospodárstvo Slovenskej republiky 43
Chorvátsko 16
Južná Európa 59
Krajina 115
Krajina, v ktorej žijeme - Slovensko 464
Maďarsko 26
Medzinárodné hospodárske vzťahy 21
Meniace sa Slovensko 4
Nemecko 54
Nórsko 33
Objavovanie nasej planety 76
Oblasti Slovenska - Bratislava 11
Obyvateľstvo 23
Obyvateľstvo a sídla 57
Oceánia 14
Ochrana prírody a životného prostredia 20
Planéta Zem 116
Poľnohospodárstvo 11
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybolov a životné prostredie 1
Poloha 14
Poloha a rozloha 10
Poľsko 28
Premeny Slovenska 7
Priemysel 9
Priemysel a životné prostredie 6
Príroda 29
Príroda Zeme 202
Prírodné pomery 29
Rakúsko 12
Regionálna geografia Európy 23
Regionálna geografia kontinentov 36
Regióny 32
Rumunsko 13
Severná a južná časť SLovenska 36
Severná Európa 26
Sídla 10
Sídla a životné prostredie 2
Slovensko 92
Socioekonomické pomery 23
Spojené kráľovstvo 40
Spoznávame Slovensko 96
Stredná Európa 76
Svet na prelome tisícročí 202
Svetový oceán 42
Španielsko 40
Švajčiarsko 34
Švédsko 35
Taliansko 20
Ťažba nerastných surovín a životné prostredie 5
Tvorba životného prostredia 19
Typy krajín na Zemi 62
Ukrajina 15
Úvod do Geografie 38
Východná Európa 28
Východná oblasť Slovenska 31
Vývoj a poloha štátneho územia 19
Vývoj politicko-ekonomickej štruktúry sveta 28
Západná Európa 46
Západné Slovensko 34
Zem ako na dlani 50
Zemepis svetadielov a oceánov 53
Životné prostredie 5
Životné prostredie vplýva na človeka 5
Počet otázok celkom 3809
Vyhľadávanie otázok
Vyhľadávanie podľa názvu otázky funguje najlepšie zadaním jedného slova alebo skrátenej formy slova, napr. namiesto slova "energia", použíte iba "energ"
Výsledky vyhľadávania

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk