Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Poplatky a spôsob platby

Škola môže prihlásiť žiakov následovne:


ENGLISH TEST COMPETITION

Žiak si môže vybrať, či chce absolvovať iba jeden test alebo chce zaplatiť za celý level naraz, čím ušetrí cca
40 %. Musí ho však absolvovať počas max. 2 školských rokov.


1 test
Online – 2,90 € / 1 test na 1 žiaka bez ohľadu na level
Na papieri – 3,50 € -            - " -
  

1 level
Online – 4,70 € / 2 testy na 1 žiaka
Na papieri – 5,50 € -    - " - 

Pre tento ročník súťaže ponúkame množstevné zľavy v závislosti od celkovej sumy poplatkov za školu vo výške:

10% - ak suma poplatkov za školu presiahne 30 Eur
15% - ak suma poplatkov za školu presiahne 70 Eur
 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Vytvorenie a používanie učiteľskej web vizitky je bezplatné.
 

Spôsob platby

Sumu účastníckych poplatkov za všetkých prihlásených žiakov, ktorú Vám vygeneruje systém po zaevidovaní žiakov a zašle na Vašu e-mailovú adresu spolu s "Evidenčným listom", uhraďte jednou sumou na bankový účet č.:
 

                                                       SK36 0200 0000 0013 6037 3956


Pri platbe nezabudnite uviesť ID-kód Vašej školy, ako údaj pre organizátora na identifikáciu platby.

Účastnícke poplatky uhraďte najneskôr do 10 dní po termíne uzávierky prihlášok.


V prípade, že platbu realizuje iná osoba ako škola, napr. združenie rodičov, žiak, rodič a pod., musí byť uvedený ID-kód školy v správe pre prijímateľa platby.

Informujte sa, prosím, v mieste platby (na pošte, v banke a pod.), kde máte napísať ID-kód školy tak, aby sa to dozvedel príjemca platby - organizátor súťaže.
V prípade neuvedenia ID-kódu nie sme schopní platbu priradiť konkrétnej škole.


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk