Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Častice chemickej látky a PS

Chémia, 8. ZŠ, Tercia (13 - 14 rokov)
40 min.

1. Ktoré z tvrdení je nesprávne? [1 bod]
2. V ktorej z možností sú značky prvkov napísané správne? Chlór, Cín, Dusík, Fosfor, Chróm, Kremík, Meď, Olovo, Síra, Vápnik, Zinok [1 bod]
3. V ktorej z možností sú slovenské názvy prvkov napísané správne? Nitrogenium, Helium, Aluminium, Magnezium, Silicium, Plumbum [1 bod]
4. Protónové číslo horčíka je 12. Do ktorej skupiny patrí, ak vieme, že leží v tretej perióde? [1 bod]
5. Protónové číslo sodíka je 11. V ktorej perióde leží, ak vieme, že patrí k prvkom I A skupiny? [1 bod]
6. Ktoré z týchto tvrdení je správne? [1 bod]
7. Ktoré z týchto prvkov nevytvárajú zlúčeniny? [1 bod]
8. Zlučovaním dvoch alebo viacerých atómov vzniká : [1 bod]
9. Z koľkých atómov je zložená molekula vody? (H₂O) [1 bod]
10. Koľko chemických prvkov obsahuje periodická sústava? [1 bod]
11. Z koľkých atómov je zložená molekula amoniaku? (NH₃) [1 bod]
12. Z koľkých atómov je zložená molekula hydroxidu draselného? (KOH) [1 bod]
13. Z koľkých atómov je zložená molekula kyseliny dusičnej? (HNO₃) [1 bod]
14. Molekula kyseliny dihydrogénfosforečnej (H₃PO₄) je: [1 bod]
15. Molekula metánu (CH₄) je: [1 bod]
16. V ktorej molekule je medzi atómami iónová väzba? [1 bod]
17. Ak sa z atómu odštiepi elektrón(y), vzniká častica s : [1 bod]
18. Koľko elektrónov sa nachádza v katióne Si⁴⁺ ak vieme, že Z(Si) = 14 [1 bod]
19. Molekula uhličitanu vápenatého (CaCO₃) je: [1 bod]
20. Koľko elektrónov sa nachádza v katióne S⁴⁺ ak vieme , že Z(S) = 16 [1 bod]
21. Ktoré z týchto tvrdení nie je správne? [1 bod]
22. Silu, akou atóm priťahuje elektróny chemickej väzby, číselne vyjadruje: [1 bod]
23. Ktorý z prvkov periodickej sústavy má najnižšiu elektronegativitu? [1 bod]
24. Ktorý z týchto prvkov je pri bežných podmienkach ( t = 20°C a p = 100kP) kvapalný? [1 bod]
25. Aký prvok má značku Au? [1 bod]
26. Ak elektroneutrálny atóm sodíka obsahuje v jadre 11 protónov, koľko elektrónov je v jeho obale? [1 bod]
27. Ktorá z týchto častíc ma záporný náboj? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk