Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Nový test 29.11.2011

Anglický jazyk, 1. SŠ, Kvinta (15 - 16 rokov)
45 min.

1. Paola ______ from Italy. [1 bod]
2. I ____ from Turkey. [1 bod]
3. She ___ from Buenos Aires. [1 bod]
4. New York ____ in the United States. [1 bod]
5. Hello! My ___ 's Gabriela Fernandez. [1 bod]
6. ____ your favourite film star? [1 bod]
7. Which word is not a family word? [1 bod]
8. Which word is not plural? [1 bod]
9. In my school, we __________ French . [1 bod]
10. She is Lucy and _____ favourite film star is Orlando Bloom . [1 bod]
11. Our family _______________ a flat with a sitting room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom . [1 bod]
12. My father ___________ in an office . [1 bod]
13. ___________ you work hard at school ? [1 bod]
14. ___________ he help at home ? [1 bod]
15. I __________ out with my friends on Fridays . [1 bod]
16. I __________ cats . [1 bod]
17. I __________ Italian food . [1 bod]
18. She _________ every day . [1 bod]
19. __________ they get up early ? [1 bod]
20. __________ your friends like rock music ? [1 bod]
21. __________ your family play sports on Saturdays ? [1 bod]
22. __________ your best friend speak French ? [1 bod]
23. I _____________ 17 years old. [1 bod]
24. Are you ________ home? [1 bod]
25. Is pizza _______ favourite food? [1 bod]
26. In which month is Christmas? [1 bod]
27. She reads ___________ about famous people. [1 bod]
28. Marting ___________ tennis on Mondays. [1 bod]
29. The British ___________ Family is over 1,000 years old. [1 bod]
30. My aunt ____________ in New York. (not live) [1 bod]
31. My aunt ____________ in New York. (not live) [1 bod]
32. I always __________ at six o´clock on school days. [1 bod]
33. My mum doesn´t drive to work. She _______ . [1 bod]
34. Is football ____________ with girls in your country? [1 bod]
35. Karate and judo are ____________ . [1 bod]
36. My feet have got five _______________ . [1 bod]
37. You think with your ______________ . [1 bod]
38. I can´t __________ rap music. [1 bod]
39. Do you want to come _______ to the cinema? [1 bod]
40. ____________ a desk in my bedroom. [1 bod]
41. _____________ any students in the classroom. [1 bod]
42. Do you take _____________ before you leave school? [1 bod]
43. All the students in our country study the ________ subjects. [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk