Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Nový test 25.09.2011

Slovenčina, 7. ZŠ, Sekunda (12 - 13 rokov)
neobmedzený čas

1. Hlavný slovný prízvuk je v slovenčine na : [1 bod]
2. V slovenčine poznáme 3 typy koncovej vetnej melódie. Vyber správnu možnosť : [1 bod]
3. _strov(o) _vätej(s) _eleny(h) , _edzinárodný(m) _eň(d) _tudenstva(š) , _pišský(s) _rad(h) - Vyber správnu možnosť doplnených začiatočných písmen : [1 bod]
4. Pomenuj dvojicu slov - hovoriť - mlčať : [1 bod]
5. Prehliadka nášho mesta je spojená s historickým výkladom. Urč slovný druh a gramatické kategórie slova -(s) historickým. Vyber správnu možnosť : [1 bod]
6. Správne vystupňované prídavné meno je v možnosti : [1 bod]
7. V ktorej možnosti sú všetky zámená osobné privlastňovacie ? [1 bod]
8. On_ rady tancujú. Hneď ako zostanú sam_ vymýšľajú všakovaké šibalstvá. (deti) - Vyber správnu možnosť doplnených písmen do tvarov zámen : [1 bod]
9. Dokonavý vid majú všetky slovesá v možnosti : [1 bod]
10. Na večernej oblohe sa zrazu objevili búrkové mraky. - Vyber, akým vetným členom je slovo - večernej : [1 bod]
11. Na oblohe sa zrazu objavilo slnko. Vyber, akým vetným členom je slovo - zrazu : [1 bod]
12. Na večernej oblohe sa ligotali hviezdy. - Spojenie slov - na večernej oblohe - tvorí : [1 bod]
13. V ktorej možnosti je správne poradie umeleckých jazykových prostriedkov ? - oči ako studničky, mesiac smúti, ružový máj, kvety pršia z úst : [1 bod]
14. Pri opise predmetu (v opisnom slohovom postupe) využívame najmä : [1 bod]
15. V ktorej z možností sú všetky slová historizmami ? [1 bod]
16. Odvodzovaním predponami vznikli všetky slová v možnosti : [1 bod]
17. V akom type slovníka budeš hľadať slovnú zásobu a vysvetlenie významu slov ? [1 bod]
18. V ktorej možnosti sú použité iba spisovné výrazy ? [1 bod]
19. V obchode mali plavky, tričká, ponožky, džínsy i letné šaty. - Koľko pomnožných podstatných mien sa nachádza v uvedenej vete ? [1 bod]
20. Ktoré spojenie použiješ, ak ním chceš pomenovať osoby (=zosobnenie)? [1 bod]
21. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané bez pravopisnej chyby ? [1 bod]
22. Krátky tvar zámena - doňho - použiješ namiesto zvýrazneného spojenia v možnosti : [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk