Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Fyzická geografia

Geografia, 5. ZŠ (10 - 11 rokov)
35 min.

1. Klimatické pomery z geografického hľadiska študuje: [1 bod]
2. Podstatnú časť vzduchu tvorí: [1 bod]
3. Výrazné striedanie štyroch ročných období sa vyskytuje v: [1 bod]
4. Podzemná voda vyviera na povrch v mieste, ktoré sa nazýva: [1 bod]
5. Koľko základných pohybov vykonáva Zem? [1 bod]
6. Čas obehu Zeme je: [1 bod]
7. Zemeguľa bola rozdelená poludníkmi na: [1 bod]
8. Medzi mapy nepatrí: [1 bod]
9. Rovník spája dve miesta na Zemi, kde je v tom istom čase: [1 bod]
10. Koľko časových pásem sa nachádza na Zemi? [1 bod]
11. Myslená čiara nazývaná dátumová hranica vedie približne po: [1 bod]
12. Mierka v zemepise sú dve čísla oddelené: [1 bod]
13. Výška každého miesta na Zemi sa nazýva: [1 bod]
14. Na mapách prírodných pomerov sú rieky, jazerá, moria a oceány zakreslené farbou: [1 bod]
15. Keď sa napoludnie postavím tvárou k svojmu tieňu (smerom na sever), za chrbtom mám? [1 bod]
16. Vrstevnice spájajú? [1 bod]
17. Myslená čiara, ktorá vedie približne po 180. poludníku, sa nazýva? [1 bod]
18. Na východe Slnko: [1 bod]
19. Rovník rozdeľuje Zem na dve pologule a to na: [1 bod]
20. Keby sme išli okolo celej Zeme v smere sever-juh a pritom by sme kreslili čiaru, nakreslili by sme: [1 bod]
21. Rovnobežky a poludníky spolu tvoria: [1 bod]
22. Dobu medzi dvoma východmi slnka nazývame: [1 bod]
23. Výška každého miesta na Zemi sa udáva číslom, ktoré nazývame? [1 bod]
24. Polomer Zeme je: [1 bod]
25. Najbližšia hviezda k Zemi je: [1 bod]
26. Na ktorej planéte vznikol život? [1 bod]
27. Dôsledkom otáčania sa Zeme okolo vlastnej osi je striedanie: [1 bod]
28. Jedno otočenie Zeme okolo osi trvá: [1 bod]
29. Obeh Zeme okolo Slnka trvá zaokrúhlene: [1 bod]
30. Koľko kontinentov je na Zemi? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk