Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Nový test 28.04.2010

Geografia, 5. ZŠ (10 - 11 rokov)
35 min.

1. Čísla 1,5; 6; 12,7; 100 nazývame [1 bod]
2. Z písmen R, S, U, Z vytvor všetky možné monogramy. Týchto monogramov je: [1 bod]
3. V ktorej z možností sú jednotky usporiadané od najmenšej po najväčšiu? [1 bod]
4. Uhly na obrázku sa nazývajú: [1 bod]
5. Uhol gama na obrázku má veľkosť [1 bod]
6. Obsah štvorca je 64 dm2. Jeho obvod je: [1 bod]
7. Veľkosť uhla alfa na obrázku je: [1 bod]
8. V pravouhlom trojuholníku je jeden ostrý uhol 41°37´. Jeden z ďalších dvoch uhlov je: [1 bod]
9. Trojuholník je ostrouhlý, ak [1 bod]
10. Sčítaním uhlov 28°57´a 46°54´dostaneme uhol veľkosti: [1 bod]
11. Susedný uhol k ostrému uhlu je: [1 bod]
12. Obvod trojuholníka vypočítame podľa vzorca: [1 bod]
13. Koľko hodín trvá cesta z Bratislavy do Helsiniek, ak priemerná rýchlosť auta je 80 km/h a vzdialenosť týchto miest je 1 680 km? [1 bod]
14. Ktoré vyjadrenie čísla stodvadsaťdeväť miliónov štyristosedemdesiatjeden tisíc päťstošesťdesiatdeväť je správne? [1 bod]
15. Vypočítajte číslo 8 . 1 000 000 + 2 . 1 000 + 7 . 100 000 + 1 . 10 + 5 . 10 000 + 6 . 100 + 4 . 1 = ..... [1 bod]
16. Vypočítajte číslo 5 . 100 000 + 4 . 1 000 000 + 3 . 1 000 + 9 . 10 + 7 . 10 000 + 1 . 100 + 8 . 1 = ..... [1 bod]
17. Zaokrúhlite číslo 1 364,456 8 na tisíciny: [1 bod]
18. Zaokrúhlite číslo 648,243 9 na desatiny: [1 bod]
19. Zaokrúhlite číslo 336,557 4 na stotiny: [1 bod]
20. Zaokrúhlite číslo 341,356 9 na jednotky: [1 bod]
21. Ktorý výsledok delenia 55 723,7 : 1 000 je správny? [1 bod]
22. Aký je súčet všetkých vnútorných uhlov v každom trojuholníku? [1 bod]
23. Ako sa nazýva trojuholník, ktorého všetky strany sú rôzne? [1 bod]
24. Ako sa nazýva trojuholník, ktorého dve strany sú zhodné? [1 bod]
25. Ako sa nazýva trojuholník, ktorého tri strany sú zhodné? [1 bod]
26. Akú veľkosť má káždý vnútorný uhol v rovnostrannom trojuholníku? [1 bod]
27. When I ______ (be) 32, I _____ (buy) a flat. [1 bod]
28. Klimatické pomery z geografického hľadiska študuje: [1 bod]
29. Podstatnú časť vzduchu tvorí: [1 bod]
30. K zemi je najbližšia časť atmosféry: [1 bod]
31. Medzi základné meteorologické prvky nepatrí: [1 bod]
32. Približne rovnaký ráz počasia, ktorý trvá niekoľko dní sa nazýva: [1 bod]
33. Časť slnečného žiarenia, ktorá je pohltená atmosférou a zemským povrchom, sa mení na teplo a ohrieva: [1 bod]
34. Do delenia meteorologických predpovedí nepatrí: [1 bod]
35. Podzemná voda vyviera na povrch v mieste, ktoré sa nazýva: [1 bod]
36. Výrazné striedanie štyroch ročných období sa vyskytuje v: [1 bod]
37. Medzi dôkazy, ktoré dokázali guľovitý tvar Zeme nepatrí: [1 bod]
38. Koľko základných pohybov vykonáva Zem? [1 bod]
39. Čas obehu Zeme je: [1 bod]
40. Čas otočenia Zeme o 360° trvá: [1 bod]
41. Medzi mapy nepatrí: [1 bod]
42. Obsah mapy sa nedelí na: [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk