Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

zrkadlá a šošovky

Fyzika, 3. SŠ, Septima (17 - 18 rokov)
25 min.

1. Ako sa nazýva časť oka, v ktorej je otvor zrenica ? [1 bod]
2. Čo je jednotkou optickej mohutnosti ? [1 bod]
3. Aké označenie má ohnisko ? [1 bod]
4. Ako nazývame veličinu , ktorá je daná pomerom výšky obrazu a výšky predmetu ? [1 bod]
5. Ako sa označuje priečne zväčšenie ? [1 bod]
6. Odrazený lúč zostáva v rovine dopadu a veľkosť uhlu odrazu sa rovná veľkosti uhlu dopadu , aký je to zákon ? [1 bod]
7. Čo platí o rovinnom zrkadle ? [1 bod]
8. Ako označujeme absolútny index lomu ? [1 bod]
9. Aká je rýchlosť svetla vo vákuu ? [1 bod]
10. Aký obraz vznikne na dutom zrkadle, ak vzdialenosť predmetu pred zrkadlom je väčšia ako dvojnásobok ohniskovej vzdialenosti? [1 bod]
11. Ktorý z uvedených prístrojov nepatrí medzi optické prístroje? [1 bod]
12. Čo je to šošovka? [1 bod]
13. Ktorá veličina sa v praxi používa na charakteristiku optických vlastností šošovky? [1 bod]
14. Jednotkou optickej mohutnosti je: [1 bod]
15. Ktorá šošovka má ohniskovú vzdialenosť kladnú? [1 bod]
16. Ktorá šošovka má ohniskovú vzdialenosť zápornú? [1 bod]
17. Akú ohniskovú vzdialenosť má šošovka s optickou mohutnosťou 1 dioptria? [1 bod]
18. Akú vlnovú dĺžku má elektromagnetické vlnenie , ktoré vyvoláva v našom oku vnem ? [1 bod]
19. Ktoré zrkadlo má plochu nepravidelného tvaru a vytvára nepravidelne skreslený obraz? [1 bod]
20. Ktoré zrkadlo je tvorené rovinnou plochou a obrazy v ňom vzniknuté sú zdanlivé obrazy s rovnakými rozmermi ako pôvodný objekt? [1 bod]
21. Ktoré zrkadlo má plochu tvorenú geometricky rotačne pravidelným objektom (kružnica, parabola, hyperbola) a rovnobežný lúč sa mení na zbiehavý? [1 bod]
22. Ktoré zrkadlo má plochu tvorenú geometricky rotačne pravidelným objektom (kružnica, parabola, hyperbola) a rovnobežný lúč sa mení na rozbiehavý? [1 bod]
23. Aký obraz vznikne na vypuklom zrkadle? [1 bod]
24. Aký obraz vznikne na dutom zrkadle, ak vzdialenosť predmetu pred zrkadlom je rovnaká ako ohnisková vzdialenosť? [1 bod]
25. Aký obraz vznikne na dutom zrkadle, ak vzdialenosť predmetu pred zrkadlom je menšia ako ohnisková vzdialenosť? [1 bod]
26. Aký obraz vznikne na dutom zrkadle, ak vzdialenosť predmetu pred zrkadlom je väčšia ako ohnisková vzdialenosť, ale menšia ako dvojnásobok ohniskovej vzdialenosti? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk