Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Modals of Obligation

Anglický jazyk, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
45 min.

1. She is such a smart girl. She _________ speak four languages. [1 bod]
2. He doesn't want to go the party with us. He ___________ be mad! [1 bod]
3. He doesn't like parties but he ____________ be here any minute now. [1 bod]
4. They said they are not coming! Oh, no, they __________ be serious! [1 bod]
5. ________ I use your mobile phone, please? [1 bod]
6. ___________ I have a glass of water, please? [1 bod]
7. It's a great film. Let's go to the cinema, __________ we? [1 bod]
8. If you want to keep fit you _________ exercise more. [1 bod]
9. _________ we give you a hand with all the preparations for the party? [1 bod]
10. You ___________ go out somewhere and not disturb us. [1 bod]
11. You _________ have told us you don't want us here. [1 bod]
12. I don't want you here now. But _________ you help me later? [1 bod]
13. Sure. You _________ to divide the work among us and we will do it. [1 bod]
14. Thanks. I'll do that. And _________ you go now, please?! [1 bod]
15. I ….bring you the book I borrowed. [1 bod]
16. You …. smoke in here. [1 bod]
17. You ….to stay at home tonight [1 bod]
18. I ….do this if I were you [1 bod]
19. You …… buy me a present. [1 bod]
20. I ….see a lot of serious discussion at the hustings yesterday. [1 bod]
21. He …….have thought twice. [1 bod]
22. I …..,end up spending all my money in one week [1 bod]
23. I….. have visited the ruins of Machu Picchu. [1 bod]
24. Michael may …..a promotion. [1 bod]
25. The meeting …….postponed as John hasn't arrived yet. [1 bod]
26. This door musn't …….by unauthorized personnel. [1 bod]
27. The letter should be …….the end of the week. [1 bod]
28. This painting is so valuable that it ………be kept in a safe. [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk