Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Medzinárodná ochrana ľudských práv a Ústava SR

Občianska náuka, 3. SŠ, Septima (17 - 18 rokov)
25 min.

1. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd vstúpil do platnosti: [1 bod]
2. Ktorá inštitúcia bola tvorcom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd? [1 bod]
3. Na základe textu 1 uveďte, čo patrí medzi kompetencie Európskeho súdneho dvora. [1 bod]
4. Podľa textu 1 Európsky súdny dvor zabezpečuje: [1 bod]
5. Z textu vyplýva, že : [1 bod]
6. Na základe textu uveďte, ktorý dokument OSN nemá záväzný, právny charakter: [1 bod]
7. Vyberte nesprávne tvrdenie: [1 bod]
8. Na základe textu uveďte, ktorá informácia o OSN je nesprávna: [1 bod]
9. Rozhodnite na základe textu, ktorá informácia o OSN je správna: [1 bod]
10. Hodnoty štátu sú v Ústave SR uvedené v: [1 bod]
11. Z koľkých hláv sa skladá Ústava SR? [1 bod]
12. Ktorá hlava Ústavy SR sa zaoberá problematikou nasledujúcej vety: "Každý má rovnaké práva bez ohľadu na to, či je to moslim,žena, dieťa, bezdomovec alebo černoch." [1 bod]
13. Vyjadrenie - Ústava SR jasne vyjadruje práva a povinnosti občanov - je: [1 bod]
14. Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od: [1 bod]
15. Nájdite nesprávnu dvojicu: [1 bod]
16. Územnú samosprávu podľa Ústavy SR tvorí: [1 bod]
17. Ústava SR bola prijatá: [1 bod]
18. Vyberte možnosť, ktorá je pravdivá: Prvá hlava - základné ustanovenia - definuje Slovenskú republiku ako: [1 bod]
19. Ústavu Slovenskej republiky tvorí: [1 bod]
20. Ktorú oblasť nerieši Ústava SR: [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk