Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

KYSELINY HIDROXIDY OXIDY

Chémia, 8. ZŠ, Tercia (13 - 14 rokov)
45 min.

1. Kyslosť roztokov je spôsobená prítomnosťou : [1 bod]
2. Aký vzorec má kyselina chlorovodíková? [1 bod]
3. Aký vzorec má kyselina dihydrogénuhličitá? [1 bod]
4. Aký vzorec má kyselina dusičná? [1 bod]
5. Aký vzorec má kyselina trihydrogénfosforečná? [1 bod]
6. Ktorá z týchto kyselín sa v malom množstve vyskytuje v ľudskom organizme [1 bod]
7. Čo spôsobuje zásaditosť vodných roztokov? [1 bod]
8. Trojprvkové zlúčeniny zložené z kovového prvku, kyslíka a vodíka nazývame: [1 bod]
9. Roztok amoniaku (HN₃) a vody sa nazýva aj: [1 bod]
10. Ktorí z týchto oxidov je kyselinotvorný? [1 bod]
11. Ktorí z týchto oxidov je hydroxidotvorný? [1 bod]
12. Hydroxid vápenatý Ca(OH)₂ sa ionizuje na: [1 bod]
13. Kyselina dihydrogénfosforečná H₃PO₄ sa ionizuje na : [1 bod]
14. Ak je pH roztoku 9, roztok je: [1 bod]
15. Ak je pH roztoku 18, roztok je: [1 bod]
16. Ak je pH roztoku 2, roztok je: [1 bod]
17. Ktorým z týchto indikátorov nemôžme určiť kyslosť roztoku? [1 bod]
18. Pri chemickom pokuse si Jakub olial ruku zriedenou kyselinou chlorovodíkovou. Akou látkou si má po opláchnutí vodou ranu zneutralizovať? [1 bod]
19. Správne doplň produkty do chemickej rovnice: CaCo₂ + H₂ SO₄ → [1 bod]
20. Ktorý vzorec fosforečnanu olovnatého je správny? [1 bod]
21. Ktoré tvrdenie je správne? [1 bod]
22. Vedú soli elektrický prúd? [1 bod]
23. Čo spôsobuje, že soli majú vysoké teploty topenia a varu? [1 bod]
24. Aký je názov tejto zlúčeniny - Ca(ClO)₂ [1 bod]
25. Vyber správne názvy k týmto vzorcom : LiNO₃, CaSO₄, Fe₂(CO₃)₃ [1 bod]
26. Vyber správne názvy k týmto vzorcom : HNO₃, CaS, FeHCO₃ [1 bod]
27. Na aké ióny sa rozpadá molekula vody ? [1 bod]
28. Anión NO₃⁺ je: [1 bod]
29. Čo sa stane, ak do kadičky s vodou vhodíme niekoľko zrniek jodidu draselného (KI) ? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk