Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Chemické reakcie

Chémia, 8. ZŠ, Tercia (13 - 14 rokov)
40 min.

1. Autormi zákona zachovania hmotnosti boli: [1 bod]
2. V chemickej rovnici 2H₂ + O₂ → 2H₂O sú : [1 bod]
3. Ktorá z týchto rovníc je chemickým rozkladom? [1 bod]
4. Ktorá z možností skrýva správny zápis reakcie uhlíka a kyslíka na oxid uhličitý? [1 bod]
5. Aký je latinský názov vodíka? [1 bod]
6. Akou farbou sú označené fľaše naplnené vodíkom? [1 bod]
7. V minulosti sa vodík často používal na plnenie balónov a vzducholodí. Prečo sa v súčastnosti už nepoužíva? [1 bod]
8. Najrozšírenejšou zlúčeninou kyslíka je: [1 bod]
9. Latinský názov kyslíka je: [1 bod]
10. Aký je význam ozónovej vrstvy? [1 bod]
11. Prvky ktorej skupiny súhrne označujeme ako alkalické kovy [1 bod]
12. Katióny lítia sfarbia plamene pri plameňovej skúške na: [1 bod]
13. Katióny sodíka sfarbia plamene pri plameňovej skúške na: [1 bod]
14. Katióny draslíka sfarbia plamene pri plameňovej skúške na: [1 bod]
15. Ako sa nazýva pomocné číslo, vyjadrujúce počet elektrónov, ktoré atóm prvku odovzdal alebo prijal od atómu iného prvku pri vzniku chemickej väzby? [1 bod]
16. Aké oxidačné číslo majú halogény v dvojprvkových zlúčeninách (halogenidoch)? [1 bod]
17. Aké oxidačné číslo má atóm, ktorý pri vzniku chemickej väzby elektróny odovzdáva? [1 bod]
18. Prečo sa v zime na posyp chodníkov a ciest používa technická soľ? (technická soľ je chlorid sodný s určitými prímesami) [1 bod]
19. Ktorý názov teto zlúčeniny - CuO je správny? [1 bod]
20. Ktorý názov teto zlúčeniny - N₂O je správny? [1 bod]
21. Tuhá, biela, prášková látka. Technicky sa nazýva žierave alebo pálené vápno. Vyrába sa pražením z vápenca (CaCO₃). Používa sa v stavebníctve, sklárstve a cukrovarníctve. O ktorom oxide hovoríme? [1 bod]
22. Správne doplňte tvrdenie: Pri reakcii hliníka s kyselinou chlórovodíkovou vzniká ako vedľajší produkt vodík, jeho prítomnosť môžme dokázať tým, že skúmavka s reaktantmi nad kahanom : [1 bod]
23. Doplňte správne produkty v chemickej reakcií : Al + HCl → [1 bod]
24. Kde sa nachádza v ľudskom tele najviac vápenatých katiónov ? [1 bod]
25. Dvojprvkové zlúčeniny, v ktorých má atóm kyslíka oxidačné číslo - II, nazývame : [1 bod]
26. Chlorid sodný je známy aj pod názvom: [1 bod]
27. Ktorá z týchto možností obsahuje iba halogenidy? [1 bod]
28. Katióny ktorých alkalických kovov sa bežne vyskytujú v ľudskom tele? [1 bod]
29. Ktorá z možností nie je správna? [1 bod]
30. Ak do šálky s čajom pridáme lyžičku cukru, hmotnosť čaju sa: [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk