Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Comparatives and Superlatives

Anglický jazyk, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
45 min.

1. Joe is .....than Ed. (short) [1 bod]
2. Al is the .......(short) [1 bod]
3. Ed is the...... (thin) [1 bod]
4. Al is ........than Joe. [1 bod]
5. My exam results are good. They are ....... than last year. [1 bod]
6. I think that speaking is ...... than writing. I don't find speaking difficult. [1 bod]
7. It is ..... to be healthy than wealthy. [1 bod]
8. Mount Everest is ....... Mont Blanc. [1 bod]
9. I am eating too much. I am much ...... I was last month. [1 bod]
10. This exercise is very easy. Can you give me something...... ? [1 bod]
11. My mother is 42 but my father is much....... . He's 73. [1 bod]
12. Julietta never goes out. She's ....... in studying for university. [1 bod]
13. His first book was boring but this one is .......... [1 bod]
14. Robert is......... anyone I know. He never lifts a finger to work. [1 bod]
15. Yesterday we played our (worse, worst) concert. [1 bod]
16. I am (more hungrier, hungrier) now. [1 bod]
17. Who is the (shorter, more shorter, most short, shortest) of the four sisters? [1 bod]
18. Is this the (best, better, more better, most best ) product that you have? [1 bod]
19. John is the (most happiest, happiest) kid I know. [1 bod]
20. It was..... driving I have ever seen. [1 bod]
21. Peter sang .......than all the others. [1 bod]
22. The holiday wasn't .... than one we had last year. [1 bod]
23. She's a good student. She works ..... than the others. [1 bod]
24. Would you play ....... please? I'm trying to sleep. [1 bod]
25. We all swam very far, but Manuel swam ...... [1 bod]
26. My mother wakes up ..... than me. [1 bod]
27. I tried ..... than last time, but still I didn’t manage to pass the exam. [1 bod]
28. They are all good singers, but Aliki can sing the . [1 bod]
29. I can jump......... than you. [1 bod]
30. The Vatican is the ....... country in the world. [1 bod]
31. The blue whale is the ....... animal in the world. [1 bod]
32. The cheetah is the .......... animal in the world. [1 bod]
33. Everest is the ........... in the world. [1 bod]
34. The Nile is the .......... river in the world. [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk