Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

Opakovanie 9.ročník 03.11.2015

Fyzika, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
neobmedzený čas

1. Ktorá z týchto vlastností nie je fyzikálna veličina? [1 bod]
2. Aká je základná jednotka dĺžky? [1 bod]
3. Aký je správny vzorec na vypočítanie hustoty? [1 bod]
4. Základná jednotka času je: [1 bod]
5. Aká je základná jednotka objemu? [1 bod]
6. Teplotu ako fyzikálnu veličinu ozačujeme : [1 bod]
7. Označ správne tvrdenie. [1 bod]
8. 123dl je: [1 bod]
9. Ktoré zo závaží je najťažšie? [1 bod]
10. 6,25 litrov je: [1 bod]
11. Kde sa nachádza gravitačné pole? [1 bod]
12. Ako sa nazýva čiara, ktorú teleso opisuje pri pohybe? [1 bod]
13. Kedy sa teleso pohybuje? [1 bod]
14. Koľko km/h má 1 m/s? [1 bod]
15. Ako sa nazýva pohyb, pri ktorom teleso za rovnaký čas prejde rovnakú dráhu? [1 bod]
16. Aby sme jednoznačne opísali silu, musíme uviesť jej: [1 bod]
17. Ako sa nazýva miesto, v ktorom posobí sila? [1 bod]
18. Kedy majú dve sily nulovú výslednicu? [1 bod]
19. Od čoho závisí poloha ťažiska v telese? [1 bod]
20. Ako sa nazýva celková sila, ktorou pôsobí jedno teleso na druhé kolmo na plochu? [1 bod]
21. Ako zmenšíme tlak? [1 bod]
22. Výber nesprávny zápis: [1 bod]
23. V ktorom z týchto prípadov sa koná práca? [1 bod]
24. Vyber, čo je nie je trajektória telesa [1 bod]
25. Dve guličky, plastová a železná, sa pohybujú rovnakou rýchlosťou. Ktorá z nich má väčšiu pohybovú energiu? [1 bod]
26. Má gúľajúca sa lopta na zemi väčšiu potenciálnu energiu ako lopta v pokoji na streche? [1 bod]
27. Dochádza k tepelnej výmene medzi telesami, ktoré majú rovnakú teplotu? [1 bod]
28. Ktoré tvrdenie je nesprávne? [1 bod]
29. Od čoho závisí pohybová energia telesa? [1 bod]
30. Čomu sa rovná teplo? [1 bod]
31. Ako môžeme zväčšiť pohybovú energiu telesa pohybujúceho sa rýchlosťou v ? [1 bod]
32. Teplo sa rovná energii, ktorú odovzdáva pri tepelnej výmene ..... [1 bod]
33. Vzťah na výpočet výkonu: [1 bod]
34. Ako vypočítame prácu? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk