Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

fyzika jadra a obalu

Fyzika, 3. SŠ, Septima (17 - 18 rokov)
25 min.

1. Ktorá časť fyziky sa zaoberá javmi v jadre atómu? [1 bod]
2. Koľko krát je rozmer jadra menší ako rozmer atómu? [1 bod]
3. Čo je to atómové jadro? [1 bod]
4. Ktorý z uvedených fyzikov ako prvý objavil jadro atómu? [1 bod]
5. Ako sa nazýva vzájomné pôsobenie jadier atómov a elementárnych častíc za vzniku nových jadier a častíc? [1 bod]
6. Ako sa nazývajú častice, ktoré vysielajú rádioaktívne jadrá prvkov pri beta rozpade? [1 bod]
7. Ako sa nazýva žiarenie, ktoré je prúdom kladne nabitých jadier hélia? [1 bod]
8. Ako sa nazýva žiarenie, ktoré je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch? [1 bod]
9. Ako sa nazýva zariadenie, v ktorom prebieha riadená reťazová reakcia? [1 bod]
10. V ktorom ukrajinskom meste došlo v roku 1986 k doposiaľ najväčšej havárii atómovej elektrárne? [1 bod]
11. Ako sa nazýva rádioaktívny atóm, ktorého jadro sa samovoľne premieňa za vysielania vysokoenergetického žiarenia? [1 bod]
12. Ktorý z uvedených fyzikov objavil rádioaktivitu? [1 bod]
13. Kedy boli zhodené jadrové zbrane na Hirošimu a Nagasaki ? [1 bod]
14. Ako sa nazýva odbor, zaoberajúci sa meraním aktivity rádioaktívnych žiaričov a veličín, charakterizujúcich interakciu ionizujúceho žiarenia s prostredím? [1 bod]
15. Čo je predmetom skúmania jadrovej fyziky? [1 bod]
16. Čo určuje protónové číslo? [1 bod]
17. Čo je to izotop? [1 bod]
18. Z čoho pozostáva elektrónový obal atómu? [1 bod]
19. Z čoho pozostáva atómové jadro? [1 bod]
20. Ako nazývame objekt mikrosveta, ktorý má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou? [1 bod]
21. Aká je rýchlosť svetla vo vákuu ? [1 bod]
22. Akú skratku má európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk