Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

If Clauses

Anglický jazyk, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
45 min.

1. If Clare ___________ late again, the hockey trainer will be furious. [1 bod]
2. You'll be sorry if you __________ for your exams. [1 bod]
3. We ____________ if the weather's good. [1 bod]
4. They __________ you if you wear a wig and dark glasses. [1 bod]
5. If the bus ______________ on time, I won't miss the football. [1 bod]
6. If you ______________ your homework now, you'll be free all tomorrow. [1 bod]
7. We_____________ out if there's no food at home. [1 bod]
8. If you...............(clean) the window, I .............(hang) the curtain. [1 bod]
9. Unless she..............(be)ill, we ...........(go) to the swimming pool. [1 bod]
10. They...............(not/let) you in if you ............(come) late. [1 bod]
11. If he.............(propose) to you, what...............(you/do)? [1 bod]
12. ..............(tell) him to phone me if you........(see)him. [1 bod]
13. If I ...........you $10, will you give it back? [1 bod]
14. We will have a big problem unless she ____ [1 bod]
15. He ........late for the train if he doesn't hurry. [1 bod]
16. If you ............, I will make you a coffee. [1 bod]
17. If he ........the race we will celebrate all night long. [1 bod]
18. Julia will not be proud of us unless we........ it well. [1 bod]
19. Providing they........ the house, the tenants will be able to stay. [1 bod]
20. If we (have) a yacht, we (sail) the seven seas. [1 bod]
21. If he (have) more time, he (learn) karate. [1 bod]
22. If they (tell) their father, he (be) very angry. [1 bod]
23. She (spend) a year in the USA if it (be) easier to get a green card. [1 bod]
24. If I (live) on a desert island, I (run) around naked all day. [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk