Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Náhľad testu

elektrostatika

Fyzika, 6. ZŠ, Prima (11 - 12 rokov)
neobmedzený čas

1. Ak elektroneutrálny atóm uhlíka má v jadre 6 protónov, koľko elektrónov má v obale? [1 bod]
2. Ktorú z týchto častíc môžme nájsť v atómovom jadre? [1 bod]
3. Podľa čoho sú zoradené prvky v periodickej sústave prvkov? [1 bod]
4. Odtrhnutím jedného alebo viacerých elektrónov z obalu elektroneutrálneho atómu vzniká: [1 bod]
5. Prijatím jedného alebo viacerých elektrónov do obalu elektroneutrálneho atómu vzniká: [1 bod]
6. Kedy sa dve telesá odpudzujú? [1 bod]
7. Môžu sa pri trení dvoch telies preniesť protóny z jedného telesa na druhé? [1 bod]
8. Aké pole sa nachádza v okolí zelektrizovaných telies? [1 bod]
9. Častica, ktorá vznikne spojením dvoch alebo viacerých atómov, sa volá : [1 bod]
10. Ak anión nemá žiadne elektrické vlastnosti (nemá elektrický náboj), hovoríme, že je: [1 bod]
11. Označ správne tvrdenie. [1 bod]
12. Z nasledujúcich možností vyberte len názvy fyzikálnych veličín: [1 bod]
13. Z čoho je zložený atóm? [1 bod]
14. Čím sa líšia atómy rôznych chemických prvkov? [1 bod]
15. Čo vznikne prijatím jedného alebo niekoľkých elektrónov do obalu elektricky neutrálneho atómu? [1 bod]
16. Čo vznikne odtrhnutím jedného alebo niekoľkých elektrónov z obalu elektricky neutrálneho atómu? [1 bod]
17. Aký náboj má častica kladný ión? [1 bod]
18. Aký náboj má častica záporný ión? [1 bod]
19. Telesá zelektrizované súhlasne sa navzájom ...? [1 bod]
20. Aká sila pôsobí v elektrickom poli na zelektrizované teleso? [1 bod]
21. Telesá zelektrizované nesúhlasne sa navzájom ...? [1 bod]

Pokial vám test nevyhovuje, môžete ho ľubovoľne upraviť, t.j. pridať, ubrať alebo vymeniť otázky, spojiť s iným testom atď., pričom štatistiky riešenia jednotlivých otázok ostanú zachované aj v ďalších testoch. Taktiež môžete veľmi rýchlo a pohodlne vytvoriť vlastné testy alebo nám pošlite vaše testy a my vám ich nahodíme do systému ZADARMO.


Test na stránke slúži iba na ukážku a neobsahuje správne a nesprávne možnosti odpovedi. Na úpravu, zobrazenie správnych a nesprávnych možnosti odpovede, online použitie alebo vytlačenie testu musíte byť prihlásení alebo registrovaní. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Prihlásiť sa Nová registrácia Zobraziť podobné testy


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk