Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyše 20.000 testovacích otázok z 11 predmetov

V tejto časti si môžete prezerať testovacie otázky. Kliknutím na niektorý z predmetov v Zozname tém zobrazíte okruhy v danom predmete, prípadne môžete vyhľadávať v otázkach pomcoou formulára Vyhľadávanie otázok. Tie môžete filtrovať podľa ročníka alebo predmetu a okruhu.

Zoznam tém (počet otázok)
Téma Počet otázok
adjectives 43
Adjectives or adverbs 26
Adverbs 26
adverbs of frequency 46
anglický jazyk, 2. cudzí jazyk 28
Artcles. 24
Articles and Determiners 55
Auxillary verbs 77
cleny a, an, plurals, this/that/these/those 11
Comparatives 1
Comparatives and Superlatives 71
Conditionals 50
Countable nouns 5
Countablity and Uncountability 31
DO or MAKE 19
Expressing habit 25
future forms 3
Future Intentions 61
Future tense 25
Grammar Elementary 8
Grammar intermediate 13
have, have got 14
Hot verbs 66
Hypothesising 27
Identifying tenses 8
Idioms 87
Indirect Questions 26
Modals 67
Modals of Obligation 54
"Much" or "many" ? 20
must, mustn´t , don´t have to 21
Narrative tenses 25
Nerčitý člen " a" alebo "an" 23
Noun Phrases 25
participles 26
passive voice 5
past perfect 28
Past simple-questions 20
past simple tense 177
Phrasal verbs 2
Polročný test 40
Pomenovanie 11
possesive adjectives 37
possesive adjectives, obejct pronouns 12
prepositions 99
Present continuous 30
Present perfect continuous 27
Present perfect simple 44
Present perfect tense. 1
present simple 166
Present simple vs. present continuous 32
present tenses 25
Quantity 13
Relative clauses 50
Reported Speech 99
reported statements 5
Requests and Offers 2
Revision test 94
sloveso to be, zamena-pronouns 62
"some " or "any" 20
spoken English 15
Subclauses 49
Superlatives 20
Tenses 41
Time 54
Time Expressions 33
to be 88
Verb Forms 115
Verb Patterns 23
vocabulary-word groups 62
What, like, as 4
Which,Who,What 20
Word Formation 69
Počet otázok celkom 2831
Vyhľadávanie otázok
Vyhľadávanie podľa názvu otázky funguje najlepšie zadaním jedného slova alebo skrátenej formy slova, napr. namiesto slova "energia", použíte iba "energ"
Výsledky vyhľadávania

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk