Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zapomněli jste heslo?
Registrace
Vyzkoušejte všechny funkce portálu po registraci. REGISTRACE JE BEZPLATNÁ!

Více než 12.000 testovacích otázek z 9 předmětů

V této části si můžete prohlédnout testovací otázky. Kliknutím na některý z předmětů v Seznamu témat zobrazíte okruhy v daném předmětu, případně můžete vyhledávat v otázkách pomocí formuláře Vyhledávání otázek. Ty můžete filtrovat podle ročníku nebo předmětu a okruhu.
Seznam tém (počet otázek)
Téma Počet otázek
Adolf Hitler 10
Česká republika 4
České dějiny 32
ČSR ve 20. letech 20. století - Krize roku 1920 9
ČSR ve 20. letech 20. století - Politika ve 20. letech 17
ČSR ve 20. letech 20. století - Společnost a hospodářství 3
ČSR ve 20. letech 20. století - Územní rozsah Československé republiky 15
Dějiny ČR 13
Dějiny od roku 1918 14
Druhá světová válka - I. etapa 1939-1941 1
III. říše 29
Kapitalistická společnost-Novověk 121
Křesťanství 5
Národní obrození Čechů a Slováků 79
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Boj za nezávislost amerických 6
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Josefínské reformy 10
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Klasicismus (empír) 1
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Obecné předpoklady 17
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti -Osvícenský absolutismus – tereziánské reformy 15
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Počátky budování USA 11
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Velká francouzská revoluce a napoleonské války - Francie před revolucí 10
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Velká francouzská revoluce a napoleonské války - Napoleonská revoluce 14
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Velká francouzská revoluce a napoleonské války - Vítězství revoluce 4
Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti - Velká francouzská revoluce a napoleonské války - Vrchol revoluce 4
Polovina 19. století - Vývoj Rakousko-Uherska v letech 1871 – 1914 34
Pozdní středověk - Nové vědecké objevy a zámořské plavby 8
Pozdní středověk - Renesance a humanismus 2
Pravěk 63
První polovina 20. století - Německo ve 20. letech 20. století 8
První polovina 20. století - Poválečné uspořádání světa (versailleská smlouva) 6
První polovina 20. století - Ruská revoluce 1917 14
První polovina 20. století - Stabilizace Evropy a významné konference ve 20. letech 16
První polovina 20. století - Totalitní režimy v Evropě a počátky fašismu 21
První polovina 20. století - Vznik Československa 24
Přechod k novověku - Absolutismus ve Francii 8
Přechod k novověku - Anglická revoluce 26
Přechod k novověku - Barokní kultura 7
Přechod k novověku - Habsburská monarchie po třicetileté válce 30
Přechod k novověku - Hospodářství (přelom 16. a 17. století) 6
Přechod k novověku - Počátky absolutismu v Rusku 9
Přechod k novověku - Vývoj Pruska 10
Přelom 18. a 19. století - České národní obrození 12
Přelom 18. a 19. století - Habsburská monarchie v 1. polovině 19. stololetí - Politická a hospodářská situace 9
Přelom 18. a 19. století - Myšlenkové směry na počátku 19. století 9
Přelom 18. a 19. století - Revoluce v 1. polovině 19. století 12
Přelom 18. a 19. století - Revoluční rok 1848 12
Přelom 18. a 19. století - Rok 1848 v habsburské monarchii 14
Přelom 18. a 19. století - Romantismus 4
Přelom 18. a 19. století - Zemědělská a průmyslová revoluce 7
Ranný středověk 100
Ranný středověk - Dělení středověké společnosti 2
Ranný středověk - Duchovenstvo 12
Ranný středověk - Na prahu středověku 1
Ranný středověk - Panovník, šlechta a rytíři 15
Ranný středověk - Pracující lidé 1
Ranný středověk - Společnost 2
Ran.střed. - Dějiny významných států a národů v Evropě 4
Ran.střed. - Dějiny významných států a národů v Evropě - Osudy východořímské říše 6
Starověk 51
Starověké Řecko a Řím 209
Stát a jeho představitelé 6
Svět na přelomu 19. a 20. století - Koloniální mocnosti 2
Svět na přelomu 19. a 20. století - Politický vývoj na přelomu 19. a 20. stole 25
Válka o nezávislost 10
Vodstvo 5
Vrcholný středověk 24
Vrcholný středověk - Čechy za posledních Přemyslovců 30
Vrcholný středověk - Doba jagellonská 15
Vrcholný středověk - Doba polipanská a poděbradská 19
Vrcholný středověk - Gotická kultura 4
Vrcholný středověk - Husitské války 20
Vrcholný středověk - Karel IV. 12
Vrcholný středověk - Lucemburkové 12
Vrcholný středověk - Počátky husitství 3
Vrcholný středověk - Společenská krize za Václava IV. 7
Vrcholný středověk - Stoletá válka mezi Francií a Anglií 27
Vrcholný středověk - Vývoj v dalších evropských zemích 17
Vrcholový středověk 2
Vývoj po roce 1945 - Poválečné rozdělení světa 3
Vývoj po roce 1945 - Studená válka 24
Vývoj po roce 1945 - Vývoj ve východním bloku v 50. a 60. letech 21
Vývoj po roce 1945 - Vývoj ve východním bloku v 70. a 80. letech 13
Vývoj po roce 1945 - Vývoj Západu a USA 4
Vývoj ve východním bloku v 70. a 80. letech 3
Vývoj ve 30. letech 20. století - Československá republika ve 30. letech 31
Vývoj ve 30. letech 20. století - Druhá republika (1938-1939) 8
Vývoj ve 30. letech 20. století - Německé přípravy na válku 20
Vývoj ve 30. letech 20. století - Sovětský svaz ve 20. a 30. letech, stalinismus 15
Vývoj ve 30. letech 20. století - Společnost ve 20. a 30. letech 20. století 11
Vývoj ve 30. letech 20. století - Světová hospodářská krize 2
Vývoj ve 30. letech 20. století - Válečné konflikty ve 30. letech 18
Vývoj ve 30. letech 20. století - Vítězství německého fašismu 14
získal dědičně královskoý titul - Na troskách západořímské říše 30
1. světová válka 69
2. polovina 19. století - Evropa ve 2. polovině 19. století 26
2. polovina 19. století - Občanská válka v USA a vývoj po válce 7
2. polovina 19. století - Rakousko-uherské vyrovnání 9
2. polovina 19. století - Rakousko v 50. a 60. letech 19. století 7
2. polovina 19. století - Realismus 4
2. světová válka 198
2. světová válka - německé ponorky 15
2. světová válka - německé tanky 25
30. léta 20. století - doba krize a fašistické hrozby 25
Počet otázek celkem 2060
Vyhledávání otázek
Vyhledávání podle názvu otázky funguje nejlépe zadáním jednoho slova nebo zkrácené formy slova, např. namísto slova "energie", použity pouze "energ"
Výsledky vyhledávání

Geniuslogicus - Nejoblíbenější mezinárodní logická soutěž
webdesign © bart.sk