Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zapomněli jste heslo?
Registrace
Vyzkoušejte všechny funkce portálu po registraci. REGISTRACE JE BEZPLATNÁ!

Vyučovací předměty

Témata a otázky se budou doplňovat průběžně po dobu celého školního roku. Každý učitel může po registraci přidávat vlastní otázky podle uvedených tematických okruhů nebo může přidat vlastní tematický okruh.

Pokud se nechcete zaregistrovat, vyskoušej si tvorbu demo testů, které si můžete vytlačit.
Demo testy sa neukladají. Pokud chcete, aby se váš test uložil také pro další použití, zaregistrujte se. Registrace je bezplatná.
Po registraci můžete doplňovat hlavičku testů, dodávat žáky na přihlášku a využívat mnohých jiných funkcí, které se v Demu nenacházejí.
 

Vyhledávání: téma:

Matematika

Téma Počet otázek
Absolutní hodnota 23
Celá čísla 150
Dělitelnost přirozených čísel 99
Desetinná čísla 106
Exponenciální funkce 1
Exponenciální rovnice 21
Finanční matematika 57
Geometrie a výpočty 153
Goniometrické funkce 131
Intervaly 56
Komplexní čísla 13
Kružnice a kruh 23
Kvadratické neovnice 1
Kvadratické nerovnice 14
Kvadratické rovnice 7
Lineární a konstantní funkce 148
Logaritmy 143
Matematické tabulky 200
Mnohočleny 150
Mocniny a odmocniny 195
Násobky 21
Obecná matematika 316
Operace s výroky 2
Osová souměrnost 53
Podmínky existence výrazu 75
Poměr a úměra 244
Posloupnosti a řady 2
Procenta a promile 258
Převody 203
Pythagorova věta 12
Řecká abeceda 40
Římské číslice 102
Slovní úlohy 119
Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé 26
Středová souměrnost 65
Tělesa 60
Trojčlenka 27
Úhly 45
vektory 6
Vennovy diagramy 8
Výpočty 557
Výrazy 69
Výroková logika 17
Zlomky 300
Počet otázek celkem 4318

Geniuslogicus - Nejoblíbenější mezinárodní logická soutěž
webdesign © bart.sk