Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Súťažné testy

Súťaž je štrukturovaná následovne:

1) Učiteľ si podľa gramatických okruhov v prihláške vyberie vedomostný stupeň – level, do ktorého chce prihlásiť žiakov.
2) Následne si vyberie konkrétne gramatické okruhy do testu podľa preberaného učiva. Počet okruhov v teste je pevne daný. Čiže ak si vyberie vedomostný okruh Intermediate, ktorý pozostáva z 10 gramatických okruhov, vyberie si z nich 5, ktoré budú súťažiaci riešiť ako prvé. Zvyšných 5 mu zostane do druhého testu. Takto vybrané gramatické okruhy sú záväzné pre všetkých súťažiacich v danom leveli z tej istej školy.

Pochopiteľne, ak má učiteľ žiakov s rôznym stupňom znalostí, prihlasuje ich do rôznych levelov s tým, že si vyberá gramatické okruhy pre každý level zvlášť. Stručne povedané, učiteľ nemôže „ušiť na mieru“ test každému žiakovi zvlášť, ale môže uprednostniť niektoré gramatické okruhy v rámci levelu.

Otázky v pomernom zastúpení podľa počtu gramatických okruhov vyberie organizátor tak, aby test trval max. 1 vyučovaciu hodinu. 

Diferencovanie víťazov je zabezpečené tak, že niektoré testové otázky majú viac ako jednu správnu odpoveď, čiže súťažiaci môžu získať viac ako 1 bod za jednu správne zodpovedanú otázku 

Nižšie sú uvedené levely aj s počtom testov a vymenovaním všetkých v nich použitých gramatických okruhov.
Po kliknutí na gramatický okruh sa Vám zobrazia príklady súťažných otázok, ktoré však na rozdiel od ostrého testu obsahujú iba 2 náhodne vybrané zo 4 až 5 možných odpovedí a slúžia iba ako ukážka otázok a zobrazovania testu.
 

Súťaž: ETC

 • Elementary - Počet gramatických okruhov: 1, počet testov: 2
 • Pre-Intermediate 1 - Počet gramatických okruhov: 0, počet testov: 2
  • Pre-Intermediate 2 - Počet gramatických okruhov: 0, počet testov: 2
   • Intermediate - Počet gramatických okruhov: 0, počet testov: 2
    • Upper-Intermediate - Počet gramatických okruhov: 0, počet testov: 2

     Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
     webdesign © bart.sk