Maxi-Test - Test portál Váš maximálny priestor pre porovnanie vedomostí

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Prírodopis

Téma Počet otázok
Bezstavovce 126
Biosféra – svetový ekosystém 4
Cicavce 34
Človek 5
Človek a jeho životné prostredie 7
Človek - súčasť prírody 11
Geologická stavba a vývoj prírody Slovenska 8
Geologické procesy 61
Huby 4
Jednobunkovce 12
Magnetizmus 3
Neživá príroda 12
Podmienky života na zemi 8
Príroda 14
Prírodné spoločenstvá – les 5
Rastliny 10
Rozmanitosť prírody a jej poznávanie 10
Rozšírenie, význam a ochrana živočíchov na Slovensku 4
Stavovce 92
Sústavy orgánov človeka 113
Technika a my 10
Vesmír 2
Vnútorná stavba organizmov a dedičnosť 6
Vývoj zemskej kôry a organizmov na Zemi 21
Význam a ochrana neživej prírody 13
Základné stavebné jednotky zemskej kôry 48
Základné znaky a životné procesy organizmov 50
Základy ekológie 15
Zem a jej stavba 36
Zem, slnko a hviezdy vo vesmíre 16
Živočíchy 18
Živočíchy a ich význam 15
Životné prostredie organizmov a človeka 13
Životný štýl a zdravie človeka 4
Počet otázok celkom 810

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk