Maxi-Test - Test portál Váš maximálny priestor pre porovnanie vedomostí

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Slovenčina

Téma Počet otázok
Jazykoveda 609
Lexikológia 70
Literárne pojmy 88
Literatúra 2632
Morfológia 111
Pravopis 29
Slohová výchova 220
Slovná zásoba 53
Slovotvorba 4
Syntax 62
Tvaroslovie 173
Vybrané slová 2
Zvuková stránka jazyka 42
Počet otázok celkom 4095

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk