Maxi-Test - Test portál Váš maximálny priestor pre porovnanie vedomostí

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia

Vlastné testy

Učiteľ má možnosť zostaviť vlastné testy v ľubovoľných predmetoch, s ľubovoľným počtom otázok a spôsobom výberu odpovedí, bodovania atď.

Náš systém primárne sleduje a hodnotí frekvenciu použitia a úspešnosť zodpovedania každej otázky z databázy otázok zvlášť a až následne test. Pri tvorbe vlastných testov môžu učitelia zadávať ľubovoľný počet otázok, odpovedí a ľubovoľne bodovať správne odpovede. Všetky takto zadávané otázky sa dostanú do spoločnej databázy otázok a môžu byť používané inými učiteľmi, pokiaľ použitie otázok autor-učiteľ otázky neobmedzí v systéme. Testy a otázky ostávajú uchované, pokiaľ ich autor-učiteľ otázky / testu sám nezmaže alebo nezmení.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.

Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku, vytlačiť zostavený test a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

Na portáli Maxitest v slovenskej verzii sa momentálne nachádza ... otázok z 8 predmetov.
 


Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk